RADA PŘEDSEDŮ SOF – PLÁN ČINNOSTI  SOF – 2018

RADA PŘEDSEDŮ SOF

Teherán, Írán, 26.-27. února 2018

ROZHODNUTÍ

PLÁN ČINNOSTI  – 2018

1). 27. a 28. ledna: Schůze Sekretariátu mládeže. Seminář pro Mládežnický výbor o společenských třídách ve dnešním světě. Byl úspěšně uspořádaný. (fotografie)

2). 1. – 3. února: Výroční schůze Finančního kontrolního výboru pro audity roku 2017. (Již proběhl.)

3). 26. a 27. února: Jednání Rady předsedů v Íránu. Byly pozvány sousední země a některé další kádry.

4). 4. a 5. března: Sjezd TUI FISE (Mezinárodní odborový svaz učitelů; pozn. překl.) v Mexiku. Ke dnešku je registrováno 70 odborářů ze 20. zemí.

5). 5.a 6. března, Harare, Zimbabwe: Konference SOF o nerostných surovinách, spolu organizují NUM (Jižní Afrika), ZEWU (Zimbabwe), NESAWU (Zambie).

6). 8. – 10. března, Panama: Celosvětový sjezd pracujících žen, pod záštitou CNTP. Ke dnešku je velmi dobrá účast, je registrováno 46 zemí ze všech kontinentů.

7). Mise 14 španělsky mluvících odborářů do Pekingu na společný seminář SOF-ACFTU. Zúčastní se mladí odboráři z následujících zemí: Panama, Argentina, Brazílie, Chile, Kolombie, Kostarika, Kuba, Dominikánská republika, Ekvádor, Mexiko, Peru.

8). 13. března, shromáždění všech zvolených členů Rady předsedů SOF k diskusi o naší činnosti a postavení v oblasti.

9). 15.-24. března, New York, Shromáždění žen v OSN na výroční konferenci organizované OSN; SOF se jako stálý zástupce účastní každoročně.

10). 16.-18. března, Los Angeles, odborářské shromáždění členů a přátel SOF z oblasti USA. Novinkou tu je, že Ministerstvo zahraničí USA odmítlo udělit vízum generálnímu tajemníkovi SOF George Mavrikosovi.

11). 28.-30. března, Angers, Francie: Mezinárodní konference pro dělníky gumárenského průmyslu, společně organizovaná s FNIC-CGT.

12). 28.-29. dubna, Damašek, odborářská konference na téma: Důstojná práce; Budoucnost zaměstnání pro invalidy v oblastech konfliktů.

13). Sjezdy TUI (Mezinárodních odborových svazů) v r. 2018:

– Kovo a hornictví, 3.-5. května, Egypt

– Textil, oděvy, kůže, Bangladéš

– Banky a pojišťovny, jeho mandát vypršel, v Nigérii. Pokud bude mít Nigérie potíže s organizováním, může být zorganizovaný v Aténách.

– Obchod a služby, je navrženo založit nový TUI v důležitém sektoru, trvale se rozšiřujícím ve všech zemích a na všech kontinentech. Navrhujeme, že vy mohl mít řídící středisko v Libanonu pod vedením členského odborového svazu z Libanonu.

14). Sjezd TUI energetiků: (nejprve) byla veřejně oznámena slavnost Sjezdu na Trinidadu a Tobagu. Byly rozeslány pozvánky a sepsán seznam účastníků. Někteří si také zakoupili letenky. 15 dnů před zahájením sjezdu nás hostitelská organizace informovala, že vzhledem k finančním problémům a kvůli příchodu monzunů nedokáže sjezd zorganizovat. Byli jsme nuceni přijmout odložení. To se za posledních 10 let nikdy nestalo. Pro SOF to je nepříznivé. Teď navrhujeme, aby sjezd proběhl v Trivandru v Indii, 11. a 12. září 2018. Tento sektor má strategický význam a máme hodně sil v mnoha zemích. Navrhujeme, aby vedení tohoto TUI převzala francouzská FNIC-CGT. (Zatím je pod vedením odborů z Jižní Afriky; pozn. VS)

15). Oslavy 1. máje

16). 28. května – 8. června, Ženeva, ILO: 107. mezinárodní konference a neformální Rada předsedů za účasti přátel SOF –  setkání přidružených svazů a přátel SOF. – Konference o: „Postoj SOF k budoucnosti práce“. – Akce k uctění soudruha Haidara Ibrahima, bojovníka, který zasvětil svůj život palestinskému boji a SOF. – Akce k uctění soudruha Ramona Cardony, radikála, který zasvětil svůj život boji kubánského lidu a SOF.

17). Francie, Štrasburk: Akce v Evropském parlamentu o imigrantech, a souběžně s ní vzpomínková akce na Luise Saillanta a Pierra Gensouse, dvou francouzských bývalých generálních tajemníků SOF.

18). Červenec, Seminář v Bělehradu s účastí svazů a odborářů z bývalé Jugoslávie o: činnosti v soukromém sektoru“.

19). Srpen, Česká republika: Sjezd evropské pracující mládeže. Podobné Oblastní sjezdy mladých a Oblastní sjezdy žen musí být organizované na každém kontinentu.

20). Srpen, Nepál: Seminář o kolektivním vyjednávání.

21). Malajsko: Pracovní odborářská porada o operační pomoci Sub-oblastnímu středisku SOF.

22). Září, Ramallah: Mezinárodní sjezd pod názvem: „Jeruzalém, věčné hlavní město Palestiny“.

23). 3. října: Mezinárodní akční den pod společným heslem: „Zajistit společenskou bezpečnost a bezplatnou zdravotní péči pro všechny“.

24). Září, Džibuti: Mezinárodní konference o přístavních dělnících a dokařích

25). Bahrajn: Akce během roku 2018 o pracujících ženách v arabském světě.

26). Senegal: společná iniciativa UTS – FSM ve formě seminářů

Obecně: v roce 2018: – Bude probíhat otevřená mezinárodní soutěž esejí o internacionalismu a solidaritě SOF se všemi oblastmi, sektory a zeměmi. Měli bychom pomoci tak, aby v každé zemi a oblasti byly sepsány knihy k tématu.

– musí být organizována výroční setkání Sekretariátu se všemi šéfy oblastních a sub-oblastních středisek. Asi by to mělo být společné setkání oblastních a sub-oblastních středisek společně s předáky TUI.

– Mezinárodní symposium o nových technologiích.

– Seminář o mezinárodních vztazích a mezinárodních organizacích.

– Ochrana proti zemětřesení: Zorganizování vědeckého symposia o anti-seismické ochraně budov, kde je soustředěno hodně lidí (školy, továrny, veřejné služby, nemocnice, ministerstva atd.)

– Je nutno zorganizovat konferenci arabských sdružených organizací a přátel SOF.

– organizování nové kampaně za palestinské děti, za školní aktovky, sešity a pera.

– Odborářská školení a kursy by měly probíhat celoročně ve všech zemích, na základě témat, o nichž bylo rozhodnuto na minulé poradě Sekretariátu. Ti, kdo potřebují školitele z Centrálního střediska, musí si je vyžádat písemně.

– Mimořádná porada ke špatné finanční situaci SOF.

– První právnické setkání v Aténách. Máme rozhodnutí ze 17. sjezdu o založení Právnického výboru SOF na obranu pracujících a demokratických odborářských svobod.

– Přepočítání stavu členů v současném kontextu. Poslední přepočítání proběhlo v roce 2011.

– Během roku 2018 proběhne v Madridu setkání všech našich členských organizací ze Španělska, zaměřené na organizační jednotu našich sil, koordinaci a společnou činnost.

– Kterákoli členská organizace SOF, jež bude chtít digitální kopie současných archivů SOF z let 2006-2018, musí oslovit řídící středisko. Základní podmínka je, že veřejně ukážou činnost SOF a její dějiny ve své zemi a sektoru.

Rada předsedů, Tehrán, Írán

  1. února 2018