Řekové varují před žluťáckými organizacemi ITUC/ETUC: Kapitalisté infiltrují odbory

Evropským i světovým Odborovým svazům

 

Odsuzujeme provokativní a nebezpečné vměšování ITUC-ETUC*)

do vnitřních záležitostí řeckého odborového hnutí

 

Vážení kolegové,

jménem řeckých federací a oblastních odborových svazů, jež spolu podepsaly tuto rezoluci, a jménem tisíců pracujících a odborových svazů ze všech sektorů vám posíláme tuto hněvivou a rozhořčenou zprávu.

Byli jsme překvapeni informací, že předsedové generálních sekretariátů ITUC a ETUC, ve spojení s bývalou GSEE (Všeobecná konfederace řeckých pracujících; pozn. překl.) kontaktovali řecké úřady se žádostí, aby přijaly represivní opatření proti našim odborům a především proti našim delegátům, kteří na sjezdu GSEE vyjádřili nesouhlas s jejím vedením.

V Řecku naše svazy po několik měsíců odsuzovaly určitou většinu ve vedení GSEE, toho vedení, jež spolupodepsalo škrty mezd řeckých pracujících a odstoupily od našeho práva na stávku. Otevřeně jsme odsoudili pokusy vedení GSEE přijmout přítomnost a zapojení zaměstnavatelů v řeckých odborech.

Tady je na ukázku několik příkladů, kdy se většina vedení GSEE snažila být přítomná na sjezdu coby dělničtí zástupci:

Místopředseda a pokladník Bankovní rady ředitelů, šéfů výkonných rad a manažerů lidských zdrojů obchodních řetězců, rejdařů, prezidentů a výkonných ředitelů pojišťovacích společností, prezident Řecko-britské komory, prezidenti, vice-prezidenti a stovky členů vedení společností s ručením omezeným.

Krom toho jsme podali četné stížnosti na volební podvody, na existenci falešných dokumentů a neexistujících svazů. Navíc jsme pranýřovali špatné hospodaření s miliony eur, jež vedlo k tomu, že členové finančního výboru (GSEE) nepodepsali a nepřijali Finanční zprávu odstupujícího vedení GSEE.

Také je velice provokativní, že vedení GSEE u nechvalně známého zaměstnavatele D. Karageorgopoulose, který je nejen prezidentem výkonné rady a akcionářem několika firem – a tudíž není dělníkem – ale také byl pranýřován za vyslání ozbrojených poskoků proti odborářům a proti sjezdu Federace soukromých zaměstnanců.

Stížností je určitě tolik, stejně jako abnormálních a nepřípustných procedur, použitých aby bývalé vedení GSEE zůstalo ve funkcích, že bylo podáno mnoho podrobných oficiálních stížností a odsudků aténské advokátní komoře i řeckým soudům.

Proto se ptáme:

Jakým právem se ITUC-ETUC zapojily do vnitřních procesů řeckého odborového hnutí?

Jakým právem ITUC-ETUC útočí na federace a oblastní odborové svazy, zastoupené deseti členy ve správní radě Všeobecné konfederace řeckých pracujících, třemi členy ve Výkonném výboru, šesti členy ve Valné radě, čtyřmi členy ve finančním výboru a v dalších orgánech odborových svazů?

Jakým právem ITUC-ETUC napadají odbory a jejich členy, jež hájí odborářská práva pracujících a zodpovídají se pracujícím, kteří je zvolili?

Jakým právem ITUC-ETUC požadují, aby vlády, jež na Řecko uvalily memoranda a zakázaly kolektivní vyjednávání a právo pracujících na stávku, použily represivní mechanismy proti legálně zvoleným zástupcům řeckých odborových svazů?

Jakým právem ITUC-ETUC oznamují, že GSEE pořádá sjezd 4. dubna, když o tom nerozhodl kolektivní orgán řeckého odborového hnutí?

Vměšování ITUC-ETUC je zaměřené na podporu zaměstnavatelů, kteří chtějí být zvoleni za dělnické zástupce, na podporu odborářské mafie, která je podporovaná velkopodnikatelskými kruhy a vládami memorand.

Které dělnické odborové svazy přijmou prezidenty firem a bankéře za své zástupce? Pro ITUC-ETUC je asi normální, aby pracující zastupovali lidé, kteří mají 30x, 40x nebo 50x vyšší mzdu než dělník.

Provokativní zasahování ITUC-ETUC do vnitřních záležitostí řeckého odborového hnutí je založeno jen na cíli zachovat ve Všeobecné konfederaci řeckých pracujících vedení s praktikami odborářské mafie! Vedení, jež podpořilo protidělnická opatření a chránilo nadnárodní společnosti v Řecku proti odborům a odborářům, kteří skutečně bojují za zájmy pracujících. Ve své slepé snaze napadat radikální, skutečně dělnické odborové svazy v Řecku využívají jakékoli záminky.

Řecké odbory, federace, oblastní odborové svazy, zvolené do odborářských orgánů Všeobecné konfederace, které bojují za odbory pracujících a ne zaměstnavatelů, jim nikdy odbory nepředají. Zodpovědnými za současnost i budoucnost svých svazů jsou pracující každé země, bez vměšování ze zahraničí. Vměšování ITUC-ETUC je provokativní a nebezpečné.

My stále sloužíme pracujícím a požadavkům na práva dělnické třídy. Jim darujeme odborářskou mafii zaměstnavatelů, Evropské unie a podnikatelských kruhů.

Bojujeme za sjezd se skutečnými delegáty

Sjezd se zaměstnavateli nelze uskutečnit

 

Řecké národní federace:

Stavebních dělníků

Pracovníků textilního průmyslu

účetních

pracovníků farmaceutického průmyslu

pracovníků potravinářství a nápojového průmyslu

pracovníků produkce nápojů v lahvích

tiskařských a papírenských dělníků

Penzistů IKA

 

Oblastní odborářská střediska oblastí:

Agrinion

Arta

Lavrion-East Attica

Larisa

Lamia

Lesvos

Lefkada

Naousa

Giannena

Zakinthos

Kefalonia-Ithaki

North Dodecanese

Thesprotia


 

*) ITUC – International Confederation of Trade Unions (Mezinárodní odborová konfederace)  ETUC- European Confederation of Trade Unions (Evropská odborová konfederace)

Součástí ETUC (tzv. „žlutých odborů“) je i česká ČMKOS.