Setkání s Chargé d´affaires Syrské arabské republiky

V úterý 30. června 2020 se sešel předseda meziparlamentní skupiny přátel České republiky a Syrské arabské republiky Stanislav Grospič s Chargé d´affaires Syrské arabské republiky v České republice, její excelencí Amirou Karawani. Setkání se účastnili také člen zahraniční komise OS ČMS Martin Peč a pracovníci ambasády Syrské arabské republiky. Setkání proběhlo ve velice přátelské atmosféře.

Jak Stanislav Grospič, tak Chargé ´d affaires Amirou Karawani ocenili dlouholeté přátelství našich národů, kulturní i ekonomickou spolupráci. Předmětem bylo vzájemné informování o politické i ekonomické situaci v obou zemích a chystaných volbách v Syrské arabské republice na 19. června letošního roku. Došlo i na naplňování závěrů vyplývající z účasti české delegace OS ČMS na mezinárodním fóru solidarity se syrským lidem, které proběhlo minulý rok v září.

Obě strany se shodly, že se mezinárodní situace výrazně zostřila agresivitou Turecka coby členské země Severoatlantické vojenské aliance, která vtrhla na syrské území bez vyhlášení války otevřenou vojenskou agresí. Turecko situaci zhoršuje navíc podporou teroristických skupin tzv. „Daeš“ v jejich poslední enklávě Idlíbu. Nicméně syrské armádě se daří kontrolovat více jak 90% území Syrské arabské republiky a syrské vládě obnovovat normální život i zmírňovat válečná utrpení způsobené dlouholetou občanskou válkou. Na té nesly velký podíl Spojené státy americké i některé další země regionu. Ke stabilitě oblasti nijak nepřispívá ani politika státu Izrael a snaha provést anexi části palestinských osad. Obě strany tuto politiku jednoznačně odsoudily. Jak Palestinský lid má právo na svůj stát, tak syrský lid má právo žít v suverénní zemi bez imperialistického diktátu nadnárodních korporací, Turecka, Evropské unie a Spojených států amerických.

Byla vysoce oceněna politika České republiky, která je převodovým můstkem Evropské unie a snaží se poskytovat alespoň nějakou humanitární i jinou pomoc. Syrské arabské republice by nejvíce pomohlo zrušení nepřiměřených a nijak neopodstatněných sankcí uvalených Evropskou unií.

Obě strany ocenily, že jak Syrská arabská republika, tak Česká republika zatím zvládly koronavirovou krizi bez větších následků a obětí na lidských životech.

Do budoucna obě strany vyjádřily prospěšnost setkání, pevnou vůli pokračovat v přátelských vztazích a prohlubování ekonomické vzájemně výhodné spolupráce, nevměšování se do vnitřních záležitostí a respektování práva obou národů zvolit si svou cestu vývoje