SOF: 14. kongres pracovníků v dopravě v Istanbulu

V Istanbulu odstartoval 14. kongres TUI, dopravy, komunikace a rybolovu. Účastní se 80 zástupců ze 30 zemí světa.

Tento kongres je velkou příležitostí pro všechny delegáty k výměně zkušeností, k posílení jejich spolupráce a koordinace v třídním boji za zájmy zaměstnanců těchto důležitých sektorů.

Za odbory OS ČMS se zúčastní člen ÚZ OSČMS ze sekce autobusové dopravy Martin Machač a člen zahraniční komise OS ČMS Vladimír Sedláček, původní profesí rovněž z oblasti autobusové dopravy