Gratulace bývalému prezidentu SOF Shabbanu Azzouzovi k převzetí ocenění

Jménem české členské organizace Světové odborové federace, odborovému sdružení Čech , Moravy a Slezska, bychom chtěli pogratulovat Shabbanu Azzouzovi, bývalému prezidentovi SOF, k převzetí ocenění na 46. zasedání ALO v Káhiře a vyjádřit svou úctu nad životním dílem tohoto bojovníka za práva pracujících.

Připomínáme tímto dopisem nejen zásluhy soudruha Shabbana Azzouze, ale i syrského odborového hnutí, které se stalo stabilizačním prvkem v éře pokusů rozbít SOF v období transformace po pádu středo a východoevropského  socialistického tábora. Dnešní stav Světové odborové federace a nárůst jejího členstva dokládají renesanci třídního odborového hnutí ve světě a podtrhují historický význam tehdejší podpory v nelehké době rozkolu a boje o přežití SOF.

Za sekretariát

Stanislav Grospič, předseda OS ČMS

Martin Peč, člen zahraniční komise