Solidarita OS ČMS se zaměstnanci ČD a  postupem stávkového výboru OSŽ

 Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska plně podporuje usnesení a postup stávkového výboru OSŽ (Odborového sdružení železničářů) ze dne 2. ledna 2020 k vyhlášení stávkové pohotovosti a případně stávky nebude-li dosaženo dohody mezi stranami k uznávání režijních dokladů ve vlacích objednávaných Jihomoravským krajem od ČD.

OS ČMS je názoru, že daný stav je důsledkem nesmyslné liberalizace osobní železniční přepravy a jejího rozdělení mezi objednatele, kterými jsou u regionální přepravy krajské samosprávy a u ostatní přepravy stát. Daný stav dopadá pak v tomto případě na zaměstnance  Českých drah. Ukazuje se, že „liberalizace“ osobní železniční přepravy nepřinese žádné zachování standardů pro zaměstnance ČD, ale ani pro cestující.

Je třeba opět tvrdě zdůraznit, že tzv. liberalizace osobní železniční přepravy jako strategie Evropské unie především nahrává soukromému kapitálu a zajišťuje mu trvalost veřejných příjmů a veřejnou privatizaci ztrát, za níž ručí zcela minimálně.

OS ČMS proto liberalizaci a privatizaci železniční dopravy zásadně odmítá a podporuje oprávněné požadavky zachování režijních výhod zaměstnanců Českých drah.

Sekretariát OSČMS 3. ledna 2020

Stanislav Grospič