Stanislav Grospič: Dopis velvyslanci Kuby

Velvyslanectví Kuby v ČR

Praha

 

 

 

Vážený soudruhu velvyslanče,

po výzvě uspořádat v dubnu 2021 VIII. Sjezd Komunistické strany Kuby došlo k zásadním změnám spjatým s pandemií koronaviru, které ovlivnily celý svět. Tato krušná doba zároveň ukázala solidaritu Kubánců, jejich odhodlání nasadit vlastní lékařské kapacity na pomoc dalším národům – a to i těm z vyspělých kapitalistických zemí, jejichž tržní systém , veřejné zdraví omezené snahou o komerční zisk, dalo koronaviru možnost způsobit nečekané a nedozírné následky. I toto krizové období ukázalo převahu kubánského socialismu nad blokádou, nad různými vnějšími provokacemi a koneckonců i nad koronavirem, který je přece jen méně nebezpečnou nemocí, než kapitalismus a imperialismus.

 

Věřím, že sjezd KS Kuby potvrdí dosavadní antiimperialistické postoje Kubánců, posílí jejich avantgardu, dospěje k aktuálním závěrům a osvěží nesnadný ale úžasný revoluční proces ve Vaší vlasti. Uprostřed neoliberálního dogmatu a jeho antikomunistické propagandy, uprostřed nerovnosti, vykořisťování a degradace pod kapitalisty i impériem je Kuba inspirující pevností důstojnosti a solidarity.

 

Ať žije Kubánská revoluce,

Ať žije KS Kuby,

ať žije česko – kubánské přátelství!

 

JUDr. Stanislav Grospič

místopředseda KSČM

předseda OS ČMS