Stanovisko Odborového sdružení Čech, Moravy, Stezka k zvýšení minimální  mzdy

Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska podporuje zvýšení minimální mzdy pro rok 2021 na výši 16.000,- Kč.

Pro rok 2020 činí výše minimální mzda činí nařízením vlády Češe republiky Nařízením vlády č. 347/2019 Sb. se od 1. ledna 2020 mění výše minimální mzdy 14.600,- K4. Tímto nařízením vlády ČR činí

  • 87,30 Kč/hod odpracovanou zaměstnancem nebo
  • 14 600 Kč/měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin

Pro rok 2021 by výše  minimální mzdy měla činit 15.200. Vnímám to jako velice laciný kompromis už vzhledem k inflaci základního spotřebního zboží s životních nákladů. Uvědomuji si obtížnost ekonomické situace státu v době jak pandemické tak nastupující hospodářské krize. Přesto si myslíme, že minimální mzda měla být zvýšena více a to nikoliv na 15,200 Kč, ale na 16,000,- Kč. Tak mohla z větší části plnit  svůj úkol nejen sociální, ale ekonomicky motivační pro ty již ji pobírají. V této souvislosti chceme říci, že zásadně nesouhlasíme s návrhy na zrušení kategorií zaručené  mzdy.

Sekretariát OS ČMS

Stanislav Grospič

Předseda OS ČMS