Svaz Nové odbory a Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska důrazně vyzývají k zajištění důstojné minimální mzdy

Průměrná mzda v loňském roce činila 29 504 korun a v prvním čtvrtletí roku 2018 stoupla na 30 265 korun. Vzhledem ke stále ještě panující ekonomické konjunktuře, díky které platy stále rostou, považujeme za nezbytné, aby rostla rovněž minimální mzda. Ta však nesmí mzdy pouze dohánět, ale být progresívní, neboť je pojistkou toho, že pracující nebudou svůj výkon prodávat pod cenou.

Naše odbory požadují, aby minimální mzda pro rok 2019 činila 15 000 korun a zároveň, aby se její hodnota vždy blížila k 50 % průměrné mzdy při zaručení toho, že neklesne pod úroveň 45 % průměrné mzdy. Tento požadavek považujeme, s ohledem na ekonomickou situaci, za spravedlivý vůči zaměstnancům, kteří jsou nositeli pracovních výkonů a tedy i tvůrci zisku, jakož i zaměstnavatelům, jimž zvýší jistotu stabilní pracovní síly.

Svaz Nové odbory                                                                       Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska

  1. června 2018