Světová odborová federace k 1. máji 2019: Bohatství patří těm, kdo jej vytvářejí!

 

Světová odborová federace (WFTU) jménem svých 97 milionů členů ze 130 zemí pěti kontinentů vítá oslavy Mezinárodního svátku práce, 1. máje 2019, pod heslem: „Bohatství patří těm, kdo jej vytvářejí!“

Zdravíme pracující po celé Zemi i jejich nenahraditelnou úlohu při výrobě veškerého zboží a provádění veškerých služeb, nezbytných k pokrytí potřeb všech lidí světa. Ctíme dějiny světové dělnické třídy, velký boj dělníků v Chicagu v květnu 1886, kteří bojovali a dosáhli stanovení osmihodinového pracovního dne i za cenu, že obětovali vlastní život.

Třídně orientované odborové hnutí v řadách Světové odborové federace neochvějně pokračuje v boji s požadavky na zásadní zlepšení pracovních i životních podmínek pracujících a chudých lidových vrstev.

Dnes, kdy 1 % populace vlastní přes 80 % vyprodukovaného bohatství, zatímco 4,5 miliardy lidí žije v chudobě a strádání, si pracující musí ještě dynamičtěji nárokovat veškeré bohatství, jež vytváříme, aby tak skončila nespravedlnost a nerovnoprávnost!

V afrických, asijských, latinskoamerických zemích monopoly těží jejich nesmírné přírodní bohatství a lidem z něj dává drobty. Rivalita mezi mocnými imperialistickými státy zachovává napětí, vyvolává války a zraňuje a v zemích, kde v minulých létech probíhaly intervence, války a bombardování, vznikly davy vyvrženců, migrantů a uprchlíků.

Dokonce i v takzvaných rozvinutých zemích dochází k útoku na platy a penze, na historické vymoženosti pracujících, ve jménu kapitalistické ekonomické krize, na podporu ziskovosti velkopodnikání. Narůstá chudoba, nezaměstnanost a nejistota, zhoršují se zdravotní služby, vlády se snaží zuřivou represí omezovat činnost odborového hnutí, bránit mu v činnosti, omezovat právo na stávku.

Světová odborová federace vyzývá své členy, příznivce, pracující celého světa, aby to zvedli prapor historického všelidového zápasu a zorganizovali prvomájovou stávku i letos, způsobem hodným tohoto dne, jenž světová dělnická třída oslavuje.

Proti klamavým teoriím zaměstnavatelů, vlád a zkorumpovaných odborových předáků, tvrdících, že stávky, požadavky a odborářská činnost jsou už zastaralé, aby tak mohli co nejlépe sloužit zájmům velkokapitálu.

S masivními, dynamickými stávkovými demonstracemi všude, pod prapory a hesly Světové odborové federace, vyjadřujícími třídní jednotu a mezinárodní solidaritu. S požadavky na trvalé zaměstnání na plný úvazek pro všechny, na zvýšení mezd a penzí, bezplatnou a vysoce kvalitní zdravotní a vzdělávací služby pro pracující a jejich rodiny, na obranu práv mládeže a žen dělnické třídy.

Za mír, za ukončení cizích zásahů do vnitřních záležitostí zemí. Za právo lidí rozhodovat samostatně o vlastním osudu. Za ukončení rasismu, fašismu a xenofobie, prosazovaných kapitalistickým vykořisťováním. Za jednotu všech pracujících. Za skončení imperialistických válek, vedených v zájmu menšiny, jež využívá práce dělnictva a koupe celé národy v krvi.

Za skončení kapitalistického vykořisťování, za společnost se skutečnou spravedlností a rovností, kde bohatství bude patřit těm, kteří jej vytvářejí, kteří jsou hnací silou veškerého pokroku a vymožeností lidstva.

Světová odborová federace od okamžiku svého založení a po celých 74 let svého trvání a činnosti, pevně na straně pracujících celého světa, při příležitosti 1. máje 2019 opět vyjadřuje solidaritu národům Venezuely, Kuby, Palestiny, Sýrie, Jemenu, Libye.

Vytrvale pokračujeme v boji, abychom je posílili svou novou iniciativou, činností a mobilizací, s internacionalismem a solidaritou.

Pokračujme ve snaze o posilování radikálních odborových svazů s mnoha novými členy, s mladými lidmi a ženami, s posilováním třídních rysů a třídní jednoty všech pracujících. Odhalujme špinavou úlohu reformistů a zkorumpovaných byrokratů, kteří dělají z odborů služebníky buržoazie.

wftucentral.org

Jdeme aktivně demonstrovat na 1. máje 2019!

Ať žije Mezinárodní svátek práce!

Bohatství patří těm, kteří jej vytvářejí!