Světová odborová federace odsuzuje pokrytecký komentář ministra zahraničí ČR ve věci ukrajinského fašismu

Česká republika: SOF je solidární s OSČMS

Světová odborová federace (WFTU; česky SOF), zastupující 95 milionů pracujících ve 130 zemích světa, posílá internacionalistickou solidaritu a podporu své přidružené organizaci, OSČMS, v České republice, k pokryteckému prohlášení českého ministra zahraničí a k reakcionářskému komentáři ukrajinského velvyslanectví v Praze proti radikálnímu Stanislavu Grospičovi.

Konkrétněji, když se soudruh Stanislav v televizním programu odvážil odsoudit českou zahraniční politiku, jež spolupracuje s kyjevským reakcionářským režimem, ukrajinské velvyslanectví v Praze vyzvalo českou Parlamentní poslaneckou sněmovnu, aby Stanislavova prohlášení odsoudila.

SOF už několikrát odsuzovala historický revisionismus a přepisování dějin, prováděné současnou ukrajinskou vládou a nacionalistickými silami z Evropské unie. Vyzýváme evropskou dělnickou třídu, aby organizovala činnost a bojovala za svá současná práva, proti xenofobii, šovinismu a fašismu.

Ruce pryč od českých třídně orientovaných radikálů!

Sekretariát SOF

Atény, Řecko – 18. února 2019

wftu_to_oscms