Světová odborová federace proti dětské práci

12.6. byl den proti dětské práci a SOF vydala následující prohlášení:

U příležitosti Dnu proti dětské práci, SOF, zastupující 97 milionů lidí ze 130 zemí světa, odsuzuje nelidské vykořisťování dětí jako levné  a poslušné pracovní síly.

V ekonomickém systému, kde přežití velkého byznysu a maximalizace zisků je nejdůležitější hodnotou, je dětská práce využívána stále intenzivněji.

Celosvětově je 250 milionů dětí ve věku 5-14 let pracujících, přičemž téměř polovina z těchto dětí pracuje v nebezpečných podmínkách, zemědělství a továrny.

Téměř 75 milionů obětí dětské práce je mezi 5-11 lety a jsou dokonce zaměstnány na stavbách a  dolech.

Vypadá to, že se vlády rozvinutých a rozvojových zemí, kde je dětská práce na vzestupu, zapomínají starat o nejohroženější část společnosti: dětskou pracující třídu a lidovou vrstvu, která je budoucností a nadějí každé země a civilizace.

Samozřejmě pravdou je, že vlády nezapomínají, ale nezajímají se o následky dětské práce, jejich zdraví a harmonický rozvoj. Skutečným řešením je ukončení vykořisťování, chudoby a válek.

Chudoba se zvyšuje kvůli úsporným opatřením, která následovala po nedávné krizi ve vyspělých zemích, zatímco války, vyvolané imperialistickými zeměmi k ovládnutí cizích zdrojů, zapříčinily migraci. Tedy situaci, která děti uvrhla ještě do většího ohrožení.

Jako světové třídně orientované odborové hnutí organizujeme tvrdý boj, za zrušení dětské práce a za úplnou ochranu práv všech dětí.

  • Právo dětí na řádnou výživu a zdravotní péči. (Poslední data jsou hrozivá. Denně umírá 10 000 dětí na celém světě z důvodu nedostatku potravin.)
  • Veřejnou a bezplatnou a povinné vzdělání všech dětí.
  • Rekreace a přístup k volnočasovým aktivitám, které rozvíjejí osobnost a talent dětí.
  • Požadujeme, aby byla okamžitě přijata nezbytná opatření k zajištění přiměřené ochrany dětí před dětskou prací, a pokrytí všech jejich současných potřeb.