VIDEO: OS ČMS o Světové odborové federaci a imperialismu

Pařížský kongres Světové odborové federace z téhož roku vyslal vzkaz, že chce svět bez válek a sociální nespravedlnosti. Pracující lidé tehdy vnímali svět po porážce fašismu jako dveře do budoucnosti, kde imperialismus a kolonialismus neexistoval. Lidé toužili po spolupráci mezi národy, prosperitě a skutečné demokracii. A pracujícím bylo zřejmé, že pouhá prohlášení vlád nestačí. Bylo nezbytné vybudovat jednotu zaměstnanců a utlačovaných lidí napříč celým světem

Více v dokumentu 70 let SOF