Vláda nabídla další pomoc v krizi, OS ČMS poskytuje tyto informace

Vláda nabídla rodinám další finanční podporu během pandemie koronaviru v podobě rozšíření ošetřovného – nově by na něj měli dosáhnout i rodiče s dětmi až do 13 let včetně OSVČ a dávka by se měla vyplácet po celou dobu uzavření škol a školek. Pro podnikatele pak stát rozhodl o vydělení dalších 10 miliard na bezúročné půjčky.

Ošetřovné v současné podobě

Ošetřovné se nyní vyplácí devět dnů na děti do 10 let, samoživitelkám a samoživitelům pak až 16 dnů na školáky do 16 let.

Na dávku z nemocenského pojištění mají nárok podle nynějšího zákona jen zaměstnanci, činí 60 procent vyměřovacího základu. OSVČ, která se dobrovolně přihlásila k nemocenskému pojištění, nárok na ošetřovné nevzniká.

Ošetřovné v nové podobě

Nově by ale mohli ošetřovné ve výši 60 procent ze základu platu čerpat všichni rodiče s dítětem do 13 let, kteří s potomky zůstali doma, a to po celou dobu mimořádných opatření.

Na ošetrovné by měly mít nárok i rodiny, které se po zavření stacionářů a dalších sociálních služeb musí postarat o svého staršího či handicapovaného člena s uznaným stupněm závislosti na pomoci.

Rodiny, které  ošetřovné už čerpají a po devíti dnech jim skončí, nebudou muset posílat novou žádost. Rodiče starších školáků mohou získat podporu zpětně, když o ni požádají přes svého zaměstnavatele a splní podmínky.

Také živnostníci s dětmi od 6 do 13 let by měli dostávat denní ošetřovné 424 korun. Podmínkou je, že jejich manžel či manželka už nečerpají ošetřovné jako zaměstnanci. OSVČ požádají o dávku živnostenský úřad.

Ošetřovné stát doplatí i zaměstnancům, kteří museli zůstat doma se staršími či postiženými členy domácnosti po zavření sociálních služeb.

Bezúročné půjčky pro podnikatele

Vláda se kvůli ekonomickým dopadům pandemie rozhodla pomoci také podnikatelům, když pro ně na bezúročné půjčky vyčlenila 10 miliard korun.

  • Pět miliard korun bude směřovat na bezúročné půjčky poskytované v rámci programu Covid přímo Českomoravskou záruční a rozvojovou (ČMZRB).
  • Dalších pět miliard korun ČMZRB využije jako záruku na úvěry od komerčních bank a dotaci na úrokové sazby těchto úvěrů.

To by mělo podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka vytvořit až 40 miliard korun bezúročných půjček pro podnikatele.

Jak nakládat s bezúročným úvěrem

Bezúročný úvěr je možné využít například na úhradu mezd zaměstnanců, nákladů na energie, nájmu, k financování zásob, úhradě dodavatelsko-odběratelských faktur nebo třeba k předfinancování pohledávek.

Podnikatelé mohou požádat o částku od půl milionu do 15 milionů korun. Úvěr ČMZRB poskytuje do 90 procent způsobilých výdajů a se splatností dva roky včetně možnosti odloženého splácení až na dobu až 12 měsíců.

Žádosti podle banky podávají především restaurace, hotely, cestovní kanceláře, sportovní zařízení či výrobní podniky, které jsou navázány na zahraničí.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ovšem momentálně příjem žádostí o bezúročné půjčky v programu COVID pozastavila. Zaslané žádosti bude vyhodnocovat, aby první úvěry mohla podnikatelům zasaženým v souvislosti s koronavirem nebo vládními opatřeními poskytnout do dvou týdnů.

ČMZRB přijala za tři dny od spuštění programu Úvěr Covid zhruba 3200 žádostí v objemu přes deset miliard korun.

Ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu připravuje ČMZRB pokračování programu, do kterého budou zapojeny komerční banky. Měl by sloužit také malým podnikatelům, kteří budou moci žádat o půjčky od 10 000 korun.