Vyjádření OS ČMS  ke kritickému stavu na železnicích v ČR

       Odborové sdružení  Čech, Moravy, Slezska vyjadřuje plnou podporu a solidaritu Odborovému sdružení železničářů, Federaci strojvůdců a dalším odborovým svazům působících na segment dnes již liberalizované železniční dopravy

      Vyjadřuje účast všem, kteří byli v posledním měsíci zraněni při nehodách na železnici, a přeje jim brzké uzdravení. Rodinám zemřelých obětí železničních nehod pak vyslovuje soustrast nad ztrátou blízkých.

OSČM považuje neštěstí za alarmující a vyzývá vládu a zodpovědné pracovníky k urychleným opatřením, která zabrání opakování takovýchto neštěstí. V oficiálních zprávách se sice hovoří převážně o lidském selhání, to má ale vždy své důvody. Odborové organizace však musí vždy a nekompromisně hájit zájmy zaměstnanců, tedy i strojvůdců a ostatních zaměstnanců SŽDC ČD, ČD CARGO  dalších dceřiných společností.

Je třeba si položit otázku zda řad zaměstnanců procujících na liberalizovaných různých železničních sporostech nenastal pro zaměstnance  stav k vyhlášení stávkové pohotovosti, případně podle situace ke  stávkové pohotovosti.  a jednání s vádou ČR a Ministerstvem dopravy ČR.

Odborníci diskutují o možné únavě či nedostatečné zkušenosti strojvedoucích. Přetížení lidí, nedostatek odpočinku a stres mohou být příčinami těchto tragédií. Je nutné brát v potaz i míru podílu elektronických zabezpečovacích systémů a jejich reálnou funkčnost. Nároky na strojvůdce v případě tratí, které nejsou elekronikou zabezpečené, jsou velmi vysoké. Takových tratí je v naší republice stále značné množství. Za železniční politiku, včetně liberalizace železnic, nesou odpovědnost vlády minulé i ta stávající.

O ČMS nikdy nepodpořilo privatizaci železniční dopravy pod záminkou diktátu Evropské u její tzv., nezbytnosti její liberalizace zásadně odmítáme jako nekoncepční, a proti zaměstnaneckou.  Tento náš postup je v souladu s přístupem i Světové odborové federace .

          Železnice coby páteř veřejné přepravy musí zůstav ruku státu a národního přepravce.  OS ČMS proto vyzývá odborové svazy působící na železnici a doprovodných službách k jednotnému postupu. Proto OS ČMS vyzývá vládu, aby tento neutěšený stav začala urychleně řešit, jak po technické stránce, tak i s ohledem na pracovní zatížení strojvedoucích. Lidský faktor nelze pominout, ale je nutné prověřit, jak velké je zatížení lidí a zda je doba odpočinku strojvedoucích mezi jednotlivými směnami adekvátní v poměru k jejich odpovědnosti za životy pasažérů. Desítky zraněných a několik mrtvých včetně strojvedoucího – to je příliš vysoká cena a daň za liberalizaci železnic. Aktuální tragédie a řada po sobě jdoucích vlakových nehod je dostatečně průkazným argumentem, proč OS ČMS tak razantně staví proti liberalizaci železniční dopravy.

 

Vyzýváme spřátelené odborové svazy a vyjádření solidarity za spravedlivý boj českých strojvůdců a pracovníků železnic.  Situace železničních nehod za popadení období je kritická, jde do desítek zapěných i mrtvý a není dne, kdy by nedošlo k železničním nehodě.

V jednotě je síla ,solidarita pracujících je silou.

S bratrskými a soudružskými pozdravy v Praze 17. června.

Sekretariát OS ČMS