Vyjádření se k rozhodnutí Nejvyššího soudu ve vyplácení stejné mzdy

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu Česká pošta postupovala protiprávně, když
svému řidiči v Praze vyplácela mzdu o 3000 Kč hrubého vyšší než kolegovi v
Olomouci, který vykonával stejnou práci. Považuji tento rozsudek za zásadní
z hlediska výkladu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění,
kde se jasně říká v ustanovení v §109 co se rozumí mzdou, platem a odměnou z
dohody a dále v ustanovení § 110 odst. 1) se uvádí cituji : “ Za stejnou
práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u
zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.“, konec citace.
Praktiky, které vyšly najevo u České pošty a rozhodl o jejich protiprávnosti
Nejvyšší soud České republiky považuji za alarmující a z hlediska zákoníku
práce za diskriminační. Je to zarážející o to více, že se objevily u
zaměstnavatele jehož majoritním vlastníkem je stá. Žijeme v kapitalismu a
iluze o dobrovolném dodržování pracovních podmínek vždy a všude nejsou
namístě. Ukazuje se jaký význam má zákoník práce, který mnohokrát čelil
snahám ze strany pravice o okleštění či dokonce o celé nahrazení Občanským
zákoníkem. Diskuze na téma, že v jednotlivých regionech České republiky jsou
rozdílné vyšší životní náklady má své opodstatnění do té míry, pokud povede
k celkovému zvyšování mezd a patů a nikoliv k rozdílnému odměňování za
stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty u téhož zaměstnavatele. Tím se
totiž neustavuje skutečné  pokrytí jejich základních životních potřeb a
potřeb jejich rodin, ale vznikají otrocké podmínky, které nesmí mít prostor
a právní oporu. Rozhodnutí Nejvyššího soudu v tomto smyslu považuji za jedno
z těch, kdy právu bylo učiněno za dost.

Stanislav Grospič

předseda OS ČMS

poslanec