Výzva OS ČMS pro rok 2019

Ústřední zastupitelstvo Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska oceňuje naplňování svých některých dlouhodobých sociální a pracovních požadavků. Např. krok Poslanecké sněmovny ke zrušení třídenní karenční doby ve prospěch zaměstnanců, valorizaci minimální mzdy pro rok 2019 a valorizaci starobních důchodů.

 Současnou vládou přijatou míru navýšení minimální mzdy o 1.150,- Kč ze současných 12.200,- Kč na 13.350,- Kč však OS ČMS považuje vzhledem k inflaci a růstu průměrné hrubé mzdy za nedostatečné. Minimální mzda je tak stále pod hranicí 40% průměrné hrubé mzdy. Aby se základní minimální mzda výrazněji vzdálila od hranice chudoby, vidí OS ČMS jako nezbytné posunout její reálnou výši na 50% průměrné hrubé mzdy, tj. minimálně na výši 16.000,- Kč. To i přes skutečnost, že vyššími kolektivními smlouvami je v některých odvětvích dohodnuta vyšší sazba minimální mzdy v rozpětí 13.350,- Kč až 26.700,-Kč.

OS ČMS rovněž nesouhlasí s argumenty zaměstnavatelů na zvýšení nákladů práce, kteří odmítají souběžné zvýšení tzv. zaručené mzdy. Zvýšení všech základních 8 sazeb zaručené mzdy vidíme jako nezbytné vzhledem k růstu základních životních nákladů.

Tyto naše požadavky se opírají o růst spotřebitelských cen, zejména zvyšování ceny bydlení, vody, energií, pohonných hmot, některých potravin a služeb. V této souvislosti OS ČMS upozorňuje, že i přes výraznější navýšení starobních penzí tato částka nedostačuje na pokrytí základních životních potřeb a neřeší zásadně problém chudoby mezi seniory. Dále je třeba negativně vnímat další rozevření nůžek mezi průměrnou mzdou a průměrným starobním důchodem. Ten pokles pod 40% hodnoty průměrné hrubé mzdy. OS ČMS tedy považuje za nezbytné, aby se hodnota starobního důchodů dostala opět minimálně na hodnotu 40% průměrné hrubé mzdy. Dále považuje OS ČMS za nezbytné uzákonit kategorii minimálního důchodu nad oficiální hranicí  chudoby.

Pro nadcházející rok proto budeme prosazovat v rámci kolektivního vyjednávání růst mezd a platů a odpovídající růst starobních důchodů.

V pracovně právní oblasti budeme bránit takové novele zákoníku práce, která by přinesla liberalizaci pracovně právních vztahů a zhoršení postavení zaměstnanců. V kolektivním vyjednáváni musí být zachováno právo rovnosti všech odborových organizací působících u zaměstnavatele. Zákaz prodejní doby v prodejnách o ploše 200 m2 ve vybraných dnechs tátnících svátků, musí být zachován.  Podporujeme prosazení 5 týdenní základní kalendářní výměry dovolené na zotavenou pro všechny pracující jak ve veřejném tak v soukromém sektoru. Jsme proti regulaci práva na stávku a jeho výrazné omezení.

Postavení pracujících nesmí být zhoršeno.

Ústřední zastupitelstvo OS ČMS v Praze dne 24. listopadu 2018.

Usnesení 3.ÚZ OS ČMS z 24.11.2018 ZDE